Tokyo Public Law Office

Address
Ichigo Higashi-Ikebukuro Building 2F, 1-34-5 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013

Tel
+81 (0)3-5979-2880 (Direct to the FISS)

By Train
5 minute walk from East Exit of Ikebukuro Station   (JR, Tobu-Tojo, Seibu-Ikebukuro, and Tokyo Metro Yurakucho, Marunouchi and Fukutoshin lines)

Bar Associations Building

(Japan Federation of Bar Associations (JFBA) & Tokyo Bar Association)

Address
1-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
15F (JFBA), 6F (Tokyo Bar Association)
Tel
+81 (0)3 3580 9741 (JFBA)
Tel
+81 (0) 03-3581-2201 (Tokyo Bar Association)